HANNES SOONSEIN

 ENNO RÕÕS

 HEINAR KOPPEL

 HANNES LOOPERE

 LEA TRAKS

 KURRE EHRNSTEN

 ANTS HEINLIK

 INDREK KIVIMÄE

 AGO-MART METSALU

 RAIMU OJA

 AIVAR TUBLI

 RAIVO VENDE

 ÜLLAR VAHTRAMÄE

 HEIKI TULEV

 AIN TÜRNER

 RIHO METSLA

 MATI PALMET


Järvamaa Ettevõtjate Selts (JES) loodi 8. aprillil 1997 a. JES on ettevõtlusega seotud inimeste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb ühise tegutsemise lepingut alusel.

Asutajaliikmeteks olid isikud, kes olid tegevad Järvamaa Messikese '96 organiseerimisel.
Asutajaliikmeid oli 17, praeguseks on liikmeid samuti 17.

Seltsi eesmärkideks on:
- liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.
- ettevõtluse arendamine Järvamaal.
- ettevõtlusega seotud ürituste korraldamine.
- seltsi liikmete vaba aja sisustamine.

Järvamaa Ettevõtjate Seltsi eestvedamisel korraldati ka 1997,1998 ja 1999 a. Järvamaa Messikesed. Regulaarsetest üritustest toimuvad peale Messikese veel JES-i suve- ja

talvepäevad. 1997 a. suvel tutvuti Saaremaa ettevõtlusega ja 1998 a. kohtuti Hiiumaa ettevõtjatega. 1999 ja 2000 a. suvepäevad on toimunud ühiselt koos Põltsamaa Ettevõtjate

Liidu ja Jõgeva Ettevõtjate Ühendusega.

Järvamaa Ettevõtjate Selts käib koos iga kuu teisel teisipäeval Paide Vallitornis ja pea alati on kutsutud esinema keegi oma ala spetsialistidest või tippjuhtidest.